Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Women@OrangeCyberdefense

Mångfald och inkludering är en del av vårt DNA

På Orange Cyberdefense har vi startat ett globalt nätverk som heter WOMEN@OrangeCyberdefense. Syftet är att öka synligheten kring våra många duktiga kvinnliga kollegor och skapa en stark gemenskap som kan bidra till att främja jämställdhet, mångfald och inkludering i alla delar och på alla nivåer i organisationen. WOMEN@OrangeCyberdefense är ett öppet forum för alla kvinnor i organisationen som vill bli utmanade, nätverka med andra kvinnor eller vara mentorer åt yngre kvinnliga kollegor.

Diana Selck-Paulsson, Lead Security Researcher

"Samtidigt som samhället i stort arbetar väldigt hårt för att behandla män och kvinnor lika, är det viktigt att komma ihåg att den grad av jämställdhet vi har uppnått hittills har skett tack vare kvinnors insatser, och förespråkare för kvinnor som kämpar för det. Vi har dock inte uppnått jämställdhet mellan män och kvinnor på alla områden, eller i alla delar av världen."

 

Skapa en attraktiv och inspirerande arbetsmiljö

Genom WOMEN@OrangeCyberdefense ger vi alla våra kvinnliga kollegor de bästa möjligheterna att förverkliga sina ambitioner och utnyttja sin fulla potential. Vi strävar ständigt efter att utmana, inspirera och ge erkännande till alla våra medarbetare och skapa en attraktiv, mångsidig och inkluderande arbetsmiljö för alla.

Vi är övertygade om att människor som har möjlighet att utveckla och förbättra sin yrkesskicklighet i en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering är mer nöjda, motiverade och effektiva. Denna övertygelse är en del av vårt DNA och den är en stark grund för de positiva resultat vi skapar och uppnår tillsammans.

IT- och cybersäkerhetsbranschen är i snabb utveckling. Det är en intressant bransch med massor av potential och stora framtidsutsikter. Vi vet att vi har en bra arbetsplats och erbjuder många spännande karriärmöjligheter för kvinnor som söker nya möjligheter och vill utmana sig själva.

Om du är intresserad av att veta mer om Orange Cyberdefense och hur det är att arbeta i cybersäkerhetsbranschen föreslår vi att du läser intervjuerna med några av våra många begåvade och ambitiösa kvinnor.

Träffa några av våra kvinnliga kollegor

Hur är det arbeta på Orange Cyberdefense?

Halla Nassir, Service Desk Technician

Emelie Ohlsson, Security Analyst

Alice Vaudry, PS Consultant

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.