Search

Monique Adlerborn

Monique Adlerborn

Global Operations CISO - Sverige

Som ledare för informationssäkerhet och ansvarig för den globala ISMS inom Global Operations för våra Managed Security Services (MSS), ser jag till att Orange Cyberdefense uppnår en hög nivå av efterlevnad och säkerhet i enlighet med världsledande informationssäkerhetsstandarder och branschens bästa praxis för våra MSS-tjänster.

Hur ska vi bygga ett säkrare digitalt samhälle?

Jag samordnar säkerheten för våra MSS tjänster som levereras av våra globala hubbar inom CSOC, CERT och SOC. Vi ställer samma höga krav på oss själva som våra kunder gör på oss som leverantör. Att tillsammans med våra team kunna bidra till ett säkrare digitalt samhälle är något jag är stolt över.

Vad #NoBiasInCyber betyder för mig:

Det är viktigt att ta itu med könsrelaterade fördomar inom cybersäkerhet och främja mångfald genom olika initiativ, t.ex. utbildning, medvetenhet, rekryteringspraxis, befordran och främjande av kvinnor i ledande roller. Detta kan i sin tur uppmuntra fler kvinnor och icke-representerade grupper att gå in på området. Genom att arbeta med dessa punkter kan vi bidra till att skapa en mer diversifierad och inkluderande cybersäkerhetsindustri.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.