Search

Cy-Xplorer 2023

Er #1 källa för professionella insikter om viktig information om cyberutpressning

  • Över 2 100 organisationer runt om i världen blev offer för cyberutpressning under 2022
  • 96 olika länder har drabbats av cyberutpressning (Cy-X) under 2022. Det innebär att hälften (49%) av alla länder i världen har drabbats av Cy-X (och det är bara de länder vi känner till)
  • 50% av de länder som drabbats av Cy-X finns bland de 30 länder som har flest företag
  • Phising är fortfarande den vanligaste inledande attackvektorn, tätt följt av utnyttjande av sårbarheter och bruteforcing av öppen RDP

När delar blir utpressning

Orange Cyberdefense's Security Research Center och CERT har följt cyberextortion (Cy-X) under de senaste åren och nyligen noterat en förändring i det kriminella ekosystemet som påverkar nya länder och branscher. 

Ladda ner vår Cy-Xplorer-rapport för att lära er mer.

Ladda ner:

Förändringar i antalet offer per region

Cy-X ekosystem, hotaktörer och rebrands

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.