Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

White paper: Säkra era distansarbetare

 

“White paper: Securing your remote workers”

White paper: Säkra era distansarbetare

Hur säkerställer vi säkerheten för den distansarbetande personalen? Och vilken roll spelar säker fjärråtkomst eller VPN-teknik (Virtual Private Network) för att mildra potentiella hot som kan uppstå på grund av att våra användare är anslutna hemifrån? Vi har har producerat detta whitepaper för att ta itu med viktiga säkerhetsfrågor.

Hitta användbara råd och checklistor om vilka kontroller ni har och hur stor inverkan de kommer att ha på att säkra era distansarbetare!

Ladda ner white paper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.