Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

skylt-med-orange-logga

En solid säkerhetsmiljö bygger på att balansera alla viktiga ingredienser: insikt, förebyggande skydd, upptäckt och respons.

Vi är Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense är expertenheten för cybersäkerhet inom Orange Group, som tillhandahåller managerad säkerhet, Managerade detect- och response-tjänster till organisationer runt om i världen. Som en aktör med global förankring och lokal närvaro, strävar vi efter att bygga ett säkrare digitalt samhälle.

Vi är en leverantör som drivs av insamling av Threat Intelligence och forskning kring säkerhetshot, och erbjuder därför enastående tillgång till information kring aktuella och nya hot.

Orange Cyberdefense har en mer än 25 års erfarenhet inom informationssäkerhet, 250+ forskare och analytiker 18 SOC, 14 CyberSOC och 8 CERT distribuerade över hela världen och levererar försäljning, support och andra tjänster i 160 länder. Vi är stolta över att kunna erbjuda globalt skydd med lokal expertis och stödja våra kunder under hela säkerhetshotets livscykel.

Få rekommendationer från våra rådgivare och arkitekter

Varje organisation behöver en speciell blandning av insikt, förebyggande skydd, detect och response. Vi hjälper till att hitta blandningen som fungerar för varje unik organisation. Genom att erbjuda insikt, från bedömningar av säkerhetsmognad, bestämma den digitala risknivå till att förklara vad som oroar andra, hjälper vi till att rita den övergripande bilden eller hitta den en specifika detaljen.

Att implementera cyber teknologi är vår grund

Tekniken har aldrig varit bättre, men att få ut maximalt värde kan fortfarande vara en utmaning. Dessutom ska tekniken anpassas till organisation, processer och människor. Hundratals av våra medarbetare arbetar ständigt för att se till att vi testar, väljer och integrerar relevanta delar. Vi är din oberoende partner, med en mängd expertis, ett omfattande världsomspännande nätverk och till det alla utmärkelser, priser och branschpartnerskap som ett bevis på vår trovärdighet.

Förhindra eskalering med förebyggande underhåll och drift

När tekniken blir mer komplex och säkerhetsdata blir mer omfattande har vi utvecklat standardiserade processer för att stödja teknikhanteringen. Processen är lika viktig som tekniken. Med vår SOC kan du dra nytta av vår storlek som bolag, såväl som den lokala närvaron och därmed närheten till expertis som hanterar tiotusentals enheter. Teknik och process, som arbetar i harmoni, för att förhindra eskalering av de flesta incidenter.

Håll kontrollen med detect och response

Att investera i säkerhet innebär balans mellan förebyggande skydd, detect och response. På Orange Cyberdefense tillhandahåller vi visibilitet i hotbilden, vi följer branschtrender och vi leder genom att kontinuerligt anpassa och förbättra. Vi hjälper till att rita linjerna - vad du ska förhindra, vad du ska upptäcka och hur du ska undersöka och åtgärda. Oavsett svårighetsgraden av en incident är det viktigt att ha kontroll.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.