Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Orange Cyberdefense inleder samarbete med EcoDataCenter

Orange Cyberdefense inleder samarbete med EcoDataCenter

Pressmeddelande: Orange Cyberdefense inleder samarbete med EcoDataCenter

Orange Cyberdefense inleder samarbete med EcoDataCenter i syfte att hjälpa till att vidareutveckla deras arbete med säkerhet inom datacentertjänster. Samarbetet innebär att EcoDataCenters tjänster kontinuerligt utvecklas för att ha ett adekvat skydd mot den förändring av hotbild som sker över tid. Befintliga och nya kunder kommer även ha möjligheten att få expertrådgivning gällande säkerhetsfrågor direkt från Orange Cyberdefense.

”EcoDataCenter arbetar redan proaktivt med IT- och OT-säkerhet. Vi hjälper till med rådgivning, design och kontinuerliga penetrationstester för att ytterligare stärka deras säkerhetsarbete på siterna, säger Stefan Johansson Försäljningschef Region Norr på Orange Cyberdefense.

EcoDataCenter levererar en mycket hög nivå av säkerhet till sina kunder där utgångspunkten är kravet att ingen obehörig ska kunna påverka deras digitala tillgångar. För att fortsätta ligga i framkant vad gäller säkerhet och möta denna kravbild föll valet av partner på Orange Cyberdefense.

”Den fysiska och digitala hotbilden är i konstant förändring varför det är av yttersta vikt att ligga i framkant gällande säkerhetsarbetet. Vi arbetar med marknadens ledande aktörer inom fysisk-, IT- och OT-säkerhet för att analysera potentiella risker och utveckla lösningar för att minimera dem. Hoten förändras ständigt, vilket innebär att dedikerade experter behövs för att hjälpa oss att förbättra och utveckla vårt säkerhetsarbete.“ Säger Dan Andersson, säkerhetschef på EcoDataCenter

I samarbetet med EcoDataCenter kommer Orange Cyberdefense även verka rådgivande till befintliga kunder och kunder som står inför en flytt av sin data till EcoDataCenters anläggningar.

”Vi kan vägleda företag att på ett säkert sätt migrera till EcoDataCenter och därefter vidareutveckla sin IT-säkerhet. Vi ser framemot att samverka med EcoDataCenter och deras kunder i vår gemensamma vision att säkra den digitala infrastrukturen i samhället, säger Stefan Johansson Försäljningschef Region Norr på Orange Cyberdefense.

 

Om Orange Cyberefense

Orange Cyberdefense – Orange Cyberdefense är expertenheten för cybersäkerhet inom Orange Group. Som Europas ledande säkerhetsleverantör är målsättningen att bygga ett säkrare digitalt samhälle.

Orange Cyberdefense har mer än 25 års erfarenhet inom IT- OT- och informationssäkerhet, 250+ arbetar med research och analys av pågående och potentiella hot i de 17 SOC, 11 CyberSOC och 4 CERT distribuerade över hela världen. Support, försäljning och konsulttjänster finns i 160 länder. Orange Cyberdefense erbjuder globalt skydd med lokal expertis och ger stöd till kunder under hela hotets livscykel.

Om EcoDataCenter

EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Vår anläggning i Falun är ansluten till Falu Energi & Vatten och leder överskottsvärmen direkt tillbaka till värmeverket, där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. EcoDataCenter är ett bolag i snabb tillväxt som avser att växa ytterligare genom förvärv och byggnation av fler klimatpositiva datacenter. www.ecodatacenter.se

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.