Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Gartner utser Orange Cyberdefense till ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetstjänster

Idag driver vi affärer online och företag som önskar öka sin försäljning tittar primärt på digitala expanderingsmöjligheter. I takt med att digitaliseringen utvecklas blir företagen allt mer sårbara för cyberkriminalitet och med det kommer krav på riskmedvetenhet och en solid säkerhetsmiljö. 

Sverige ligger långt fram inom digitalisering men är inte lika bra på att hantera säkerheten kring digitaliseringen. Allt mer digitaliseras och det sker i snabb takt. För att skapa en optimal säkerhetsmiljö kring det nya digitala krävs att frågan lyfts till ledningsnivå för att sätta strategier kring information- och cybersäkerhet inom företaget.

– Som ett steg närmre att lyfta upp hur viktig säkerheten är kring en allt mer digitaliserad värld har Regeringen bland annat startat ett cybersäkerhetscentrum. Samtidigt krävs det att företagen tar sin cybersäkerhet på allvar och börjar se över vad de faktiskt behöver eftersom hot och behov ser väldigt olika ut, säger Leif Gyllenberg, VD för Orange Cyberdefense Sweden.

Ett stort erkännande från Gartner

Orange Cyberdefense Sweden (OCD) har en hög teknisk kompetens internt och har kunnat ligga långt fram inom teknisk utveckling och innovation. Det har gett effekt och Gartner, världsledande kring informationsteknisk forskning och rådgivning, erkänner Orange Cyberdefense som en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetstjänster i en ny rapport, ett stort erkännande och en kvalitetsstämpel. De områden där Orange Cyberdefense rankas som en toppleverantör är segmentet Incident Response, Managed Detection and Response (MDR) och Managed Security Services (MSS).

– Threat Intelligence och forskning kring olika säkerhetshot är det som driver oss och att få denna kvalitetsstämpel från Gartner är ett kvitto på att vi det vi erbjuder våra kunder är en djup tillgång till information och förståelse för aktuella och nya hot, säger Leif Gyllenberg.

I dagens läge är förståelsen och analys av cyberhot i vår omvärld, en helt avgörande faktor i det proaktiva säkerhetsarbetet.

Hjälper kunden att förstå hotbilden

För att förstå den unika hotbilden och på vilket sätt en verksamhet är sårbar börjar Orange Cyberdefense med att förutse och identifiera en hotbild genom att analysera den stora mängd information som flödar genom verksamhetens världsomspännande nätverk. Därefter formas skydd som förhåller sig till hotbilden och som uppdateras då denna förändras. Dessvärre är det så att de allra flesta företag kommer utsättas för intrång, trots en god nivå av skydd. Det är då avgörande att ha en strategi för hur man begränsar skadan, snabbt analyserar eventuell förlust och kommer tillbaka om ett intrång skett. Leif Gyllenberg beskriver det som att ha en försäkring, händer något så finns Orange Cyberdefense där för att hjälpa kunden komma tillbaka.

Bygger ett säkrare digitalt samhälle

– Vår vision är att hjälpa till att säkra det digitala samhället och därigenom bidra till att skapa en säkrare värld. Vi tittar på hur vi kan stimulera utvecklingen på ett säkert sätt och vårt fokus är att våra kunder ska ha säkerhet på rätt nivå utifrån deras hotbild och på så sätt bidra till att bygga ett säkrare digitalt samhälle, avslutar Leif Gyllenberg.

Denna artikel publicerades först på Dagens Industri, ni kan läsa originalartikeln här: 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.