Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Orange Cyberdefense i avtal med Kammarkollegiet kring säkerhetstjänster

Marie Waller

Orange Cyberdefense i avtal med Kammarkollegiet kring säkerhetstjänster

Orange Cyberdefense meddelar nu att avtalet man tidigare fått tilldelningsbeslut kring gällande upphandlingen Datacenter 2021, för avtalsområdet Nätverk och säkerhet, nu träder i kraft. Orange Cyberdefense är ett av få företag som fått tilldelning vid samtliga av de totalt fem tilldelningarna inom Datacenter 2019, som sedermera efter överprövningar och omstart blev upphandling Datacenter 2021.

Kammarkollegiets tilldelning innebär att Orange Cyberdefense ingår ramavtal för nätverks- och säkerhetstjänster som den offentliga förvaltningen, myndigheter, kommuner och regioner, har möjlighet att avropa mot.

- Orange Cyberdefense syfte är att säkra det digitala samhället, varför vi nu är mycket stolta och glada över att också kommuner och regioner har möjlighet att dra nytta av vår erfarenhet och expertis inom säkerhetsområdet, säger Marie Waller, Head of Marketing and Vendor Relations, Orange Cyberdefense. Vi vet att svensk offentlig sektor ligger långt fram och har ambitiösa mål för sin digitalisering, men att säkerhet och kompetens ofta inte håller jämna steg. Med detta ramavtal har vi ännu bättre möjligheter att hjälpa kommuner, regioner och myndigheter att arbeta proaktivt, detektera hot och hantera incidenter på ett effektivt sätt, så att de kan säkra och skydda den både viktiga och känsliga verksamhet de bedriver.

Ramavtalsområdet Datacenter består av fyra delområden, Nätverk och säkerhet, Datacenterlösningar, Servrar och lagring samt Telefoniprodukter. Upphandlingen Datacenter 2019 genomfördes under 2019 och 2020. Upphandlingen överprövades i delområdena Nätverk och säkerhet, Servrar och lagring samt Datacenterlösningar. I enlighet med Förvaltningsrättens domar har Servrar och lagring respektive Nätverk och säkerhet upphandlats på nytt, under namnet Datacenter 2021, där tilldelningsbeslut fattats för Nätverk och säkerhet och avtalet kan träda i kraft. Det är första gången Orange Cyberdefense får tilldelningsbeslut för detta tjänsteområde.

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.