Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

SecureLink är ett av Sveriges Karriärföretag även 2020!

SecureLink är ett av Sveriges Karriärföretag även 2020!

Vi är stolta över att återigen få denna utmärkelse, Karriärföretag 2020. Karriärföretagen är en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär och utvecklingsmöjligheter för studenter och Young Professionals. Vårt målinriktade arbete ger resultat. SecureLink, som nu är en del av Orange Cyberdefense, fortsätter arbetet med mot målet att vara Sveriges bästa IT arbetsplats. Sedan tidigare är vi dessutom certifierade som Great Place to Work 2019.

Juryns motivering till att vi har blivit ett Karriärföretag 2020 är följande

”Genom ett engagemang för sina medarbetare och innovativa lösningar arbetar SecureLink attraktivt med Employer Branding. Med ett tydligt fokus på arbetsmiljö och kvalité utses härmed SecureLink till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.
”

Utmärkelsen Karriärföretag 2020 innebär:

De 100 arbetsgivarna i Sverige som årligen utses vara attraktivast att göra karriär på för studenter och yrkesverksamma. Syftet med Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter och young professionals att hitta sin nästa arbetsgivare och belöna ett framgångsrikt Employer Branding arbete.

Vägen till att bli ett Karriärföretag

Samtliga organisationer och företag i Sverige har möjlighet att bli ett Karriärföretag. Dock krävs det initialt att man klarar grundkriterierna. För att slutligen få Karriärföretag-emblemet måste de som kvalificerar sig även genomgå samtliga steg i Karriärföretagens urvalsprocess. Urvalsprocessen syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt Employer Branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.

1. Grundkriterier
Samtliga företag och organisationer är med i urvalet kring Karriärföretagen 2020. Cirka 1000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner har valts ut baserat på grundkriterierna och dessa har möjlighet att utses till ett Karriärföretag 2020. Grundkriterierna för att kunna bli ett Karriärföretag är följande*:

Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
Personalchef finns i organisationen• Rekryterande organisationer

”Up & coming”, arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier, men som har utmärkt sig med sitt Employer branding arbete under det senaste året ”

2. Expertpanel granskar
Samtliga organisationer granskas av Karriärföretagens Expertpanel bestående av specialister inom HR, Webb, Karriärrådgivning, Social Media & Marknadsföring. Expertpanelen betygsätter:

  • Organisationens karriärsidor, information, kvalité och dynamik
  • Närvaro och Kvalité på Social & Digital Media
  • Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
  • Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar

Expertpanelen tilldelar varje arbetsgivare ett betyg på en skala från 1-10 för respektive kriterier. De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.

3. Juryn beslutar vilka 100 arbetsgivare som blir Karriärföretag.
Karriärföretagens jury består av:

  • Charlotte Hågård, en av Sveriges mest ansedda talang- & karriärexperter
  • Anna Dyhre, Sveriges mest anlitade Employer Branding föreläsare
  • Torgny Johnsson, rådgivare och konsult inom HR, tidigare personaldirektör SAS och Infranord
  • Boris Nordenström, serieentreprenör och grundare av till exempel Jobline

För att ta del av listan och se alla Karriärföretag 2020 hänvisar vi er vidare till: https://karriarforetagen.se/ 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.