Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Säkerhets-trio vinner säkerhetskonsultavtal för Sveriges energi-, elnät, VA och fjärrvärmeverksamheter

Cybersäkerhetsföretaget Orange Cyberdefense har tillsammans med branschkollegorna Xmentor Management och Vesper Group tecknat ramavtal med inköpsaktören Sinfra för området Säkerhet. Avtalet innebär att Sinfras medlemmar, som bedriver energiproduktion, eldistribution, fjärrvärmeverksamhet, VA och fibernät, kan få tillgång till ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa dem att bättre skydda sina verksamheter, dess information, IT-miljöer och personal mot både fysiska hot och cyberangrepp.

- Sinfras medlemmar har ett stort samhällsansvar inom försörjningsområdet, varför det är avgörande att deras verksamheter inte störs av cyberattacker eller andra säkerhetsincidenter, säger Stefan Johansson, Orange Cyberdefense. Med vår gemensamma leverans kan vi drastiskt öka medlemsföretagens förmågor så att de har bättre möjlighet att få en tydlig bild av sin nuvarande beredskap samt en tydlig plan och effektiva verktyg för att transformera sig mot en mer säker och resilient verksamhet.

Många av Sinfras 569 medlemmar berörs av Sveriges förslag på ny cybersäkerhetslag och EU:s CER-direktiv som ställer högre krav på riskanalyser, säkerhetsåtgärder och ansvar för säkerhetsarbetet hos samhällsviktiga verksamheter. Med Sinfras ramavtal kan medlemsföretagen beställa ett brett utbud av säkerhetskonsulttjänster som innefattar fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, kris och kontinuitet, penetrationstester, personalsäkerhet samt säkerhetsskydd.

Orange Cyberdefense, Xmentor Management och Vesper Group har ett starkt samarbete och totalt över 200 IT-säkerhetskonsulter med både bred och djup kompetens samt omfattande erfarenhet av leveranser till energisektorn.

Säkerhets-trion är en av flera aktörer som vunnit ramavtal med Sinfra. Avtalen trädde i kraft 15 Mars 2024 och har en uppskattad total volym på 200 Mkr. 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.