Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Johanna Engqvist

Johanna Engqvist

Project Manager CyberSoc - Sverige

Tillsammans med MSS Onboarding-teamet är min roll att se till att kundernas säkerhetstjänster är upprättade och i drift med Orange Cybderdefense leveranshubbar, stödja våra dedikerade resurser i våra onboardingprojekt och att ha lite kul på vägen.

Hur ska vi bygga ett säkrare digitalt samhälle?

Hjälpa våra kunder i början eller under pågående cybersäkerhetsresa. 
Ibland är MSS Onboarding-teamet den första kontaktpunkten för personer och deras digitala säkerhetsresa. Vi överbryggar denna klyfta genom att tillhandahålla insikter, expertis, stärka etablerade relationer och skapa medvetenhet om cybersäkerhet.

Vad #NoBiasInCyber betyder för mig:

Jämna ut spelplanen. Skapa utrymme för kvinnor, minoriteter, personer av olika etniciteter och LGBTQIA+ -personer. Utbilda, dela kunskap, stödja, lyssna och synliggöra varandra. Vi behöver mångfald för att kunna växa, och växa medvetet. Det är vårt ansvar att göra detta möjligt. Vi kan ligga i framkant när det gäller att undvika fördomar inom IT-säkerhetsbranschen.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.