Search

Omdia: Orange Cyberdefense är erkänd som en marknadsutmanare

Omdia

Orange Cyberdefense erkänns som en utmanare på marknaden för IT-säkerhetstjänster

I Omdia Universum: Rapport om att välja global IT-säkerhetsleverantör 2021, Orange Cyberdefense erkänns som en global utmanare på marknaden.

“Orange Cyberdefense bör uppmärksammas av företagtack vare sin marknadsledande europeiska närvaro, IoT-erfarenhet och växande fokus på molnet” säger Omdia

Denna rapport ger en oberoende, heltäckande, helhetsbedömning av världsledande globala IT-säkerhetstjänstleverantörer, via två viktiga IT-säkerhetsdimensioner: Kapacitet kring helhetsleveras samtkundupplevelse, och kommer att hjälpa beslutsfattare att välja en leverantör som är bäst lämpade för deras behov.

Ladda ner rapporten här:

Omdia ser Orange Cyberdefense som en stark utmanare inom globala IT-säkerhetstjänster. Leverantören erbjuder omfattande säkerhetstjänster och visar säkerhetsinnovation inom branschen, särskilt inom IoT och OT. Orange betygsattes som nummer två i den övergripande sammanställningen och som nummer tre i avseende produktleverans.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.