Search

White paper: (O)säker distansåtkomst

White paper: (O)säker distansåtkomst

White paper: (O)säker distansåtkomst

“(In)secure Remote Access”

Eftersom miljontals användare världen över arbetar hemifrån och är beroende av Secure Remote Access-teknologier för att komma åt företagssystem och data, undersöker vi hur effektiv sådan teknik är för att skydda dessa enheter och data som genereras.

 

Ladda ner white paper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.