Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

White paper: COVID-19 -En biologisk fara blir nummer ett digitalt

White paper: COVID-19 -En biologisk fara blir nummer ett digitalt

White paper: COVID-19 -En biologisk fara blir nummer ett digitalt

White paper: COVID-19 -En biologisk fara blir nummer ett digitalt

"COVID-19: A biological hazard goes digital 1"

När COVID-19 coronavirus-pandemin fortsätter att spridas över hela världen försöker cyberhotaktörer att dra nytta av den globala hälsokrisen genom att skapa skadlig programvara eller lansera attacker med ett COVID-19-tema. Men den här typen av exploaterande beteende i ekosystemet för cyberbrott är bara en del av en större bild. Orange Cyberdefense släpper detta papper för att fästa uppmärksamhet på en mängd olika överväganden som bör göras nu.

Som en global kris har COVID-19 en betydande inverkan på alla aspekter Både det personliga livet och arbetslivet, inklusive cybersäkerhet. I detta skede med rädsla, osäkerhet och tvivel är det bra med en förhöjd nivå av hotmedvetenhet.
I det sammanhanget är följande information vårt bidrag som Orange Cyberdefense att dela med oss av vår kunskap, våra insikter och erfarenhet kring cybersäkerhet i den nuvarande COVID-19-krisen och i posten COVID-19 världen som förhoppningsvis inte är för långt borta.

Ladda ner white paper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.