Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Fler kontor och framgångsrik rekrytering bidrar till snabb tillväxt för Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense meddelar nu att företaget gjort ett mycket starkt år 2022, då den svenska verksamheten växte närmare 30 procent. Den snabba tillväxten gör att Sverige nu är företagets näst största marknad, efter den franska hemmamarknaden. Satsningen på flera lokala kontor, ett breddat tjänsteutbud, fler samarbetspartner och lyckade rekryteringar har varit starkt bidragande orsaker till det goda resultatet.

– Vi ser att kunder inom både privat och offentlig sektor har behov av både teknisk kompetens och strategisk säkerhetsrådgivning samt tillgång till moderna säkerhetslösningar och så kallad ”threat intelligence”, områden som vi kan erbjuda på ett bra sätt, säger Kåre Nordström, Sverigechef på Orange Cyberdefense. Genom att vi etablerat flera nya kontor och redan idag har två Cyber-SOC:ar (Security Operation Centre) här i Sverige kan vi jobba nära våra kunder med stor kompetens och avancerad rådgivning, något som vi ser att kunderna både uppskattar och har behov av.

Förra året öppnade Orange Cyberdefense flera lokala kontor i Norrland. Företaget rekryterade också spetskompetens inom flera viktiga expertområden och stärkte stödet för verksamheter inom offentlig sektor. En ny avdelning etablerades också, Governance Risk and Compliance (GRC), med fokus på strategisk rådgivning för chefer och ledare på företag. Orange Cyberdefense har också inlett ett samarbete med Microsoft inom säkerhetsområdet och rekryterat tunga namn i branschen, däribland Kaja Narum.

Framgångsrik rekrytering och ytterligare tjänsteutveckling

Trots att det råder stor kompetensbrist inom IT-säkerhetsbranschen har Orange Cyberdefense lyckats bra med rekryteringen. Under det gångna året utökade företaget sin personalstyrka med cirka 100 personer inom flera verksamhetsområden.

Under 2023 kommer Orange Cyberdefense att fortsätta att bistå kunder med säkerhetslösningar, stötta ledningsgrupper med säkerhetsstrategi och riskhantering samt att öka företags säkerhetsmognad genom anpassad rådgivning och bättre beslutsstöd.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.