Search

Anita Holseth

Anita Holseth

Senior Security Consultant - Norge

Mitt jobb är att hjälpa våra kunder att förbereda sig för nästa kris genom att förbättra sina ramar för krishantering och genomföra krishanteringsövningar.

Hur ska vi bygga ett säkrare digitalt samhälle?

Genom att se till att våra kunder är så förberedda som möjligt inför nästa stora kris, vilket innebär att jag hjälper dem att förbereda sig för både kända scenarier och för det okända. Genom att utveckla en organisations krishanteringsförmåga kommer organisationen att ha bättre möjligheter att hantera en kris på ett lämpligt och effektivt sätt och minska krisens effekter och omfattning. Jag hjälper till att bygga ett säkrare digitalt samhälle genom att se till att våra kunder är förberedda på vad som kan komma i deras väg.

Vad #NoBiasInCyber betyder för mig:

Att jag kommer att bli erkänd och respekterad för min förmåga, kompetens och erfarenhet - oavsett kön, ålder eller hur jag väljer att klä mig på jobbet.

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.