Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

SASE 2.0: Rätt ramverk för framtiden

I grunden kombinerar SASE två viktiga funktioner: nätverksanslutning, så kallad SD-WAN, och nätverkssäkerhet, så kallad Security Service Edge (SSE). SD-WAN stöder utvecklingen av konnektivitetserbjudandet, som alltmer övergår till internet i företagsklass, medan SSE förenar olika säkerhetstekniker i en enda integrerad plattform. Det är här vi ser en skillnad i införandestrategierna.

SASE är en bred, mångfacetterad arkitektur. Den tar väletablerade och välkända säkerhetskoncept och omstrukturerar dem till ett enhetligt och molncentrerat ramverk. Denna omstrukturering medför ny komplexitet som sträcker sig från infrastruktur, konfiguration och förändringshantering. 

Läs vårt white paper för att få mer information om SASE 2.0-ramverket, fördelarna med att införa det och vilka fallgropar som bör undvikas.

Ladda ner SASE 2.0 white paper:

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.