Search

Managerad hotdetektering [xdr] för Microsoft 365 Defender

"Managed Threat Detection [xdr] for Microsoft 365 Defender"

 

Att skydda företagets tillgångar från cyberattacker har länge varit en prioritet för organisationer. Regler, rykte och geopolitiska överväganden gör att företagen måste skydda sina varumärken.

Ladda ner faktablad

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.