Search

Splunk 2021 EMEA Sales Partner of the Year - Orange Cyberdefense

Vid Splunks årliga partnerkonferens tilldelades Orange Cyberdefense Sweden den prestigefyllda utmärkelsen Splunk 2021 EMEA Sales Partner of the Year.

– Detta är ett fantastiskt bevis på att långsiktigt arbete med bra partnerskap lönar sig. Splunk är strategisk för oss och vi kommer fortsätta göra investeringar för att bibehålla vår position. Inte minst inom kompetenssidan där vi ser en stor efterfrågan hos våra kunder. Det gäller inom såväl säkerhet, som nyttjandet av Splunk-plattformen för att samla in data och använda intelligensen för att ta bra beslut inom IT-operation, säger Marie Waller, partneransvarig på Orange Cybeberdefense.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.