Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Burgers and Beers: Tillsammans för ett säkrare digitalt samhälle.

Välkommen till vår Burgers and Beers - vi pratar om effektivisering av informationssäkerhetsarbetet tillsammans med NIS-2 unika delar och införande ett bredare kontext. Gör jobbet en gång och var rustade för framtida direktiv. 

 

Införa NIS-2? Inför i stället ett strukturerat arbete kring informationssäkerhet

NIS-2 är ett direktiv bland flera andra, och kommer inte vara det sista direktivet som organisationer måste förhålla sig till.

Att därför arbeta med införande av respektive direktiv är ett ineffektivt angreppssätt. Organisationer som har ett strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet, är bättre rustade för att ta sig an nya direktiv. Om man har strukturen på plats kan man bredda och ta in specifika krav från olika regelverk och ramverk i förlängningen, allt eftersom de kommer.

Ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete är förutsättningen för att kunna jobba proaktivt med cybersäkerhet, det är vad detta event kommer att handla om.

Vi går också igenom de delar inom NIS-2 som reglerar cybersäkerhetsarbetet ur perspektivet skydda, detektera och åtgärda hot (bästa praxis ur NIST ramverket https://www.nist.gov/cyberframework
 

Detaljer

Plats: Orange Cyberdefense Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm 

När: 13/3 klockan 16.30. Presentationer startar kl 17:00 och mat severas kl 18.00.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.