Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Informationsskydd i Sverige– Sett från insidan

I en ny rapport framtagen av Proofpoint, ett ledande företag inom cybersäkerhet och regelefterlevnad, har företagsledare i Sverige tillfrågats om hur säkerhetsrutinerna ser ut på deras arbetsplats, hur vanliga dataintrång är och vilka organisatoriska utmaningar som existerar. Närmare hälften av respondenterna (44 procent) uppger att man drabbats av dataintrång de senaste 12 månaderna.

Proofpoint

75 svenska chefer i ledande ställning tillfrågades om uppbyggande av säkerhetskultur, hantering av dataintrång och hur interna risker minimeras. Ladda ner rapporten för att få information om hur dessa chefer ser på det interna hotlandskapet :

  • Nästan hälften hade utsatts för någon form av dataintrång eller förlust av känslig information under de senaste 12 månaderna
  • 74% av dataintrången orsakades av stulna inloggningdata
  • Avsaknad av specialiserad teknik är den största bidragande faktorn (73%) för interna risker
  • Stöld av inloggningsuppgifter (71%), den vanligaste orsaken bakom ett dataintrång

 

Ladda ner rapport

4 säkerhetsmisstag som gör dig sårbar för interna hot

Se vilka vanliga misstag som ökar risken för interna incidenter och förlust av data.

Läs mer här

Podd-avsnitt

Hur får man effekt av Cyber Awareness & Culture-satsningar?
Hur åstadkommer man förändrade beteenden eftersom det i slutändan är nyckeln till ett framgångsrikt awarenessprogram?

Lyssna på Cyber Talks och vår gäst Andrew Rose, CISO på Proofpoint.

De interna säkerhetshoten –Utmaningar och prioriteringar bland Svenska organisationer

Ladda ner “De interna säkerhetshoten – Utmaningar och prioriteringar bland Svenska organisationer” och starta arbetet med att skydda ditt data mot interna hot.

Ladda ner rapport

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.