Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Orange Cyberdefense utökar i Sverige och inrättar expert-SOC för offentlig sektor

Kåre Nordström

IT-säkerhetsföretaget Orange Cyberdefense meddelar nu att företaget etablerar ett expertcenter för offentlig sektor som en del av företagets cyberSOC i Stockholm (Security Operation Center). I samband med etableringen kommer Stockholms-SOC:en också att utöka sin support till 24x7. Genom denna expandering har Orange Cyberdefense nu tre, fysiskt åtskilda, CyberSOC:ar med 24x7-kapacitet i Sverige. Satsningen är en del i företagets strategiska plan för att säkra det digitala samhället, genom att erbjuda förstärkt motståndskraft när samhället utsätts för allt fler hot och attacker.

Svensk offentlig sektor har ambitiösa mål för sin digitalisering, där det är av största vikt att säkeheten håller jämna steg. Samtidigt ökar hoten kraftigt mot såväl kommuner och regioner, som mot myndigheter. För att ännu bättre kunna hjälpa och skydda offentliga verksamheter, arbeta proaktivt, detektera hot och hantera incidenter på ett effektivt sätt, inrättar Orange Cyberdefense nu expert-SOCen i Stockholm.

- Med den nya expert-SOC:en för offentlig sektor kommer vi kunna stötta offentliga verksamheter med avancerade säkerhetstjänster och drift av deras tekniska säkerhetsmiljöer, samt att utföra sårbarhetsanalyser, proaktivt övervaka hot och kvalificera incidenter, så att vi tillsammans kan säkra och skydda den både viktiga och känsliga verksamhet de bedriver, säger Kåre Nordström, Sverigechef på Orange Cyberdefense. Vi är redan säkerhetspartner till den offentliga sektorn och har tidigare hanterat dessa kunder i vår vanliga leveranskedja. Nu kommer vi ännu bättre att kunna möta deras behov och stärka vår cybersäkerhetskapacitet för denna växande kundgrupp.

Orange Cyberdefense har idag tre cyberSOC:ar, i Stockholm, Malmö och Göteborg. I SOC:arna bedrivs operativt cybersäkerhetsarbete som monitorering av trafik, analyser och triagering av larm som kommer från olika plattformar samt att hanterar incidenter som inträffar i kundernas IT-miljöer. De svenska cyberSOC:arna ingår i Orange Cyberdefense internationella kapacitet för att både proaktivt och reaktivt hantera cybersäkerhetsincidenter. Idag bedriver SOC:en i Malmö sin verksamhet 24x7. I och med fokuset på offentlig sektor kommer även Stockholms-SOC:en att utöka sin support till dygnets alla timmar alla dagar i veckan.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.