Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Kåre Nordström blir ny Sverigechef för Orange Cyberdefense

Kåre Nordström

Orange Cyberdefense meddelar nu att Kåre Nordström utsetts till Sverigechef. Kåre har tidigare varit regionchef för Norra Sverige på Orange Cyberdefense. Han ersätter Leif Gyllenberg, som i mars 2022 utsågs till vd för Norden på Orange Cyberdefense. Kåre Nordström kommer att fortsätta driva Orange Cyberdefense tillväxt i Sverige, och även fokusera på att bredda företagets kompetens och erbjudande inom såväl tekniska lösningar som strategisk säkerhetsrådgivning.

- Det ska bli otroligt spännande att ta över ansvaret för den svenska verksamheten, där vi dubblat personalstyrkan de senaste två åren, och bidra till en fortsatt tillväxt i samma takt och med hög nivå av kompetens, säger Kåre Nordström, Managing Director, Orange Cyberdefense Sweden. Jag sökte mig till Orange Cyberdefense för att jag ville jobba med ett företag som har tydliga värderingar, en stark lagkänsla och högpresterande team, något jag ser mycket fram emot att både förstärka och utveckla vidare.

Kåre Nordström har 25 års erfarenhet av IT- och teknikbranschen och har innehaft flera ledande positioner på bland annat Intentia, TDC, Telenor och Cygate. Han har varit anställd på Orange Cyberdefense sedan 2020 och förutom att bygga upp företagets verksamhet i Norra Sverige och etablera fyra regionkontor i Sundsvall, Umeå, Luleå och Borlänge, har Kåre varit ansvarig för företagets affärsutvecklingslabb där nya innovationskoncept utvecklats och testats. 

- Det är med stor glädje och förväntan jag lämnar över ansvaret för den svenska verksamheten till Kåre, säger Leif Gyllenberg, vd för Norden på Orange Cyberdefense. Kåre har varit starkt bidragande till att vi nu har etablerat oss i hela landet så att vi med professionell kompetens kan stötta verksamheter nära dem. Med en snabb utveckling av hotlandskapet, ökade krav på digitala tjänster och en stor kompetensbrist inom säkerhetsområdet blir det allt viktigare att vi kan stötta verksamheter på ett sätt som bidrar till ett säkrare digitalt samhälle.

Kåre Nordström tillträdde tjänsten 1 januari i år. Orange Cyberdefense har idag 400 anställda i Sverige.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.