Search

White paper: Hantera ert distansarbete på ett säkert sätt

White paper: Hantera ert distansarbete på ett säkert sätt

White paper: Hantera ert distansarbete på ett säkert sätt

“Manage your remote workforce securely”

Hälsokrisen COVID-19 påvisade att distansbete var nyckeln till kontinuitet. Det klargjorde även att företag inte var på samma sida för att klara det brutala, omedelbara omvälvningar som orsakas av nya och generaliserade driftlägen.
Även om distanslösningar, en gång avsedda för begränsade användningar, som VPN:er, är tillgängliga är de är interna applikationer. Nyckeln till företagens aktiviteter som måste göras tillgängliga från internet, över natten. Många organisationer skiftade snabbt till molntjänster, till exempel verktyg för videokonferenser vars inverkan är uppenbar säkerhetsmässigt.

 

Ladda ner white paper:

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.