Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Orange Cyberdefense presenterar nu sin årliga säkerhetsrapport, Security Navigator 2024. Rapporten baseras på en ingående analys av utvecklingen av säkerhetshot och incidenter, som identifierats och granskats av Orange Cyberdefenses CyberSOC-team (Security Operation Centre) under året. Rapporten är baserad på material från Orange Cyberdefenses forskningsavdelning samt information som samlats in från sensorer och annan bevakning. Bland resultaten framkommer att hacktivismen fortsätter att öka och att Sverige är ett av de mest attackerade länderna.

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen är Europa, som utsattes för 85% av alla hacktivistattacker under 2023. Det landet som sticker ut mest i årets statistik är Sverige. Politiska händelser, som Sveriges Natoansökan, biståndet till Ukraina samt de koranbränningar som ägt rum, har tillsammans bidragit till att Sverige idag är ett av hacktivismens viktigaste mål.

-Vår forskning visar att Sverige är ett av de absolut mest utsatta länderna för hacktivism, säger Peter Larsson, CTO Orange Cyberdefense, Sverige. Hacktivismen har hittills främst riktats mot offentliga verksamheter, även om den också har drabbat andra typer av verksamheter. Med en miljö som blir mer instabil och mindre förutsägbar blir det ännu viktigare att verksamheter minskar sin risk för exponering genom att förstå hotbilden och hur den kan påverka dem. Det är därför viktigt att alla typer av verksamheter tar hacktivism i beaktande när de ser över sina cybersäkerhetsstrategier.

Orange Cyberdefense rapport visar att de fem mest utsatta länderna antingen är europeiska eller nordiska. Sedan början av 2022 har Sverige varit det tredje mest påverkade landet av hacktivistattacker. Gruppen Anonymous Sudan attackerade både Sverige och Danmark i samband med koranbränningarna och den pro-ryska gruppen NoName057(16) genomförde attacker mot Sverige i samband med det bistånd som Sverige givit Ukraina. Till följd av de geopolitiska spänningarna, både i den verkliga världen och intensifieringen i cybervärlden, höjde Sverige sin terrorhotnivå. Händelserna visar att kraftfull hacktivism måste tas på allvar.

Den digitala utvecklingen resulterar i fler kognitiva attacker

Rapporten visar även att hacktivismen utvecklas mot att bli allt mer “kognitiv”. Målet med attackerna handlar inte främst om att skapa en störande effekt, eller att få tillgång till data eller system, utan mer om att förändra attityderna i samhället. Idag bevittnar vi inte bara cyberhändelser som påverkar den fysiska världen, utan även fysiska händelser som framkallar en direkt cyberrespons från hotaktörer, vilket i sin tur leder till en upptrappning av de geopolitiska spänningarna.

Ladda ner Security Navigator

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.