Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Pro-ryska hackergruppen NoName intensifierar attackerna mot Sverige

För närvarande drabbas Sverige av en rad överbelastningsattacker (DDos, Distributed Denial of Service). Bakom de flesta av attackerna ligger hackergruppen NoName057(16), som också agerar under namnenNoName05716, 05716nnm och Nnm05716. Attackerna har drabbat bland annat Skatteverket, Jernhusen, SJ, SL, PTS, Riksgälden, Finansinspektionen, Nyhetsbyrån, Försvarsmakten, riksdagen, SJ, och Trafikverket. NoName057(16) gick i januari i år till attack mot den danska finanssektorn.

- Vi kategoriserar dem till så kallad Hacktivism, grupper eller individer som genomför cybersäkerhetsattacker som främst har ett ideologiskt syfte eller för att motverka ideologier som hacktivisterna upplever som ett hot mot deras övertygelse, säger Diana Selck-Paulsson, säkerhetsforskare på Orange Cyberdefense. NoName057(16) riktar sig mot alla som stöder Ukraina. De verkar vara välinformerade om andra länders pågående åtgärder för att hjälpa Ukraina. Som en direkt konsekvens riktar de sig sedan mot dessa länder och motiverar ofta sina handlingar med uttalanden som ligger i linje med Kremls berättelse.

NoName057(16)

NoName057(16) har varit aktiva sedan mars 2022 och är pro-ryska. De använder huvudsakligen överbelastningsattacker för att störa olika verksamheter. Ursprungligen riktade de sig främst mot Ukraina, men har nu skiftat fokus för att attackera NATO:s medlemsländer eller de som vill ansluta till NATO samt Ukrainas grannländer, som Estland och Polen, som också drabbats de senaste två veckorna.  

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.