Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

EcoDataCenter

EcoDataCenter

EcoDataCenter

Hållbarhet och säkerhet, viktiga byggstenar för EcoDataCenter

Med svensk innovativ design och världsledande teknik utmanar EcoDatacenter branschen med en ny generation storskaliga datacenter för samlokalisering.

Eftersom digital infrastruktur spelar en alltmer kritisk roll i samhället ökar också efterfrågan på ansvarsfull och hållbar verksamhet i kombination med en hög grad av säkerhet.

Platsen för huvudorten, Falun, bestämdes exempelvis av dess närhet till den närliggande el- och värmeanläggningen, vilket möjliggör en smart och smidig värmeåtervinningsprocess som ger tillbaka till det omgivande samhället. Byggnaderna är dessutom optimerade i designen för minimal påverkan på miljön.

När det gäller både fysisk säkerhet och operativ säkerhet har de olika datacentren i Falun, Piteå och Stockholm den allra högsta säkerhetsnivån. Det var utifrån dessa krav som samarbetet med Orange Cyberdefense startade.

”Med en kombination av hög säkerhetsmedvetenhet, system i världsklass och en rad proaktiva åtgärder för att minimera risken för yttre hot, håller vi våra kunders driftmiljöer säkra. Vi samarbetar med ledande expertis inom alla områden och valet kring IT-säkerhet föll på Orange Cyberdefense. Detta med anledning av den stora kunskapen som finns inom såväl IT- som OT-säkerhet, sedan är det en extra styrka att de är lokala och finns tillgängliga på de orter där vi finns med våra datacenters”, säger Dan Andersson på EcoDataCenter

Just proaktiviteten är extremt viktigt och här har Orange Cyberdefense anlitats för att se över såväl IT-säkerhet som ICS/OT-säkerhet. EcoDataCenter behövde en partner för att verifiera och få rådgivning kring bästa tänkbara designen för såväl drift som underhåll. Detta är extremt viktigt eftersom externa partners till EcoDataCenter ska ha möjlighet att få access till utrustning inom exempelvis el- och kyldrift.
En design har därför upprättats som bygger på att åtkomst till enheter, dess mjukvara och data sker på ett säkert sätt.

Även i den allt växande delen kring molntjänster tar EcoDataCenter en viktig position genom att en teleoperatör har placerat en POP i datacentret på EcoDataCenters huvudsite i Falun, vilket ger en stark och säker kommunikationslösning oavsett vart kunden befinner sig.

I partnerskapet mellan EcoDataCenter och Orange Cyberdefense så ska även nya kunder till EcoDataCenter kunna få rådgivning. Kunderna till EcoDataCenter kan vara allt från mycket stora internationella företag till mindre lokala. I många fall behöver dessa kunder rådgivning och praktisk handledning kring IT-säkerhet när deras datacenter ska flyttas till EcoDataCenters lokaler.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.