Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Säkra allt, överallt, från ett ställe

Palo Alto Network är en partner till Orange Cyberdefense

Integrerad teknikplattform med ledande cybersäkerhetstjänster

Cybersäkerhet är högt prioriterat av styrelser, VD:ar och C-suites över hela världen. I den här miljön tycker många organisationer att det är en utmaning att:

  • Approchera säkerhet strategiskt
  • Effektivisera och automatisera säkerhetsoperationer
  • Skydda den utökade organisationen

 

För att övervinna dessa utmaningar behöver organisationer ha tillgång till den senaste cybersäkerhetstekniken, såväl som till personer med rätt kompetens för att tillämpa dem. Partnerskapet mellan Orange Cyberdefense och Palo Alto Networks tillhandahåller en "one-stop-shop" för båda, och kombinerar en integrerad banbrytande plattform med ledande kompetens och tjänster inom cybersäkerhet på global och lokal basis.

Läs mer om vårt parnerskap

Närma er säkerhet strategiskt

Vårt partnerskap kombinerar det bästa av teknik och tjänster i en omfattande uppsättning smarta säkerhetslösningar. Genom att ge er insyn i er verkliga situation, möjliggör vi att ni kan optimera säkerhetsinvesteringar och bygga en kostnadseffektiv riskbaserad säkerhetsstrategi.

Läs mer

Effektivisera och automatisera säkerhetsoperationer

Vi automatiserar er security operations och integrerar den i er mångsidiga, dynamiska och hybrida IT-miljö. Med vår automatiserade säkerhetsoperation får du synlighet av varje aspekt av din säkerhetssituation – infrastruktur, identitets- och åtkomsthantering, moln, klienter och OT/IoT – allt integrerat i en plattformsbaserad tjänst.

Läs mer

Skydda den utökande organisationen

We take an intelligence-led, full-lifecycle approach to empower you to manage the new reality of distributed users and applications. We make the complexity of enforcing security across the extended organization simple. Our platform and services enable you to uphold the same security posture and policies every-where across your entire organization.

Learn more
Palo Alto Networks

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.