Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

White paper: Bortprioritera aldrig lösenordssäkerhet

White paper: Bortprioritera aldrig lösenordssäkerhet

White paper: Bortprioritera aldrig lösenordssäkerhet

“Never pass on password security”

Många företag utsätter sig själva och sina anställda för risker på grund av dålig lösenordssäkerhet, brist på cybersäkerhetsfärdigheter och väljer bekvämlighet framför säkerhet.

Dessa utmaningar var föremål på det senaste “round table” som hölls gemensamt av Orange Cyberdefense och Okta, en specialist inom identitets- och åtkomsthantering och innehållet i detta white paper som utforskar de diskuterade ämnena mer detaljerat.

 

Läs om tvåfaktorsautentisering här.

Ladda ner white paper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.