Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Kaja Knoph

Kaja Knoph

Team Leader Crisis Management - Norge

Min roll är att se till att vi har det bäst förberedda teamet och den bäst förberedda organisationen för att stödja våra kunder inom krishantering. Vi specialiserar oss på att genomföra krisövningar, bedömningar av krisberedskap och stödja våra kunder med det nödvändiga ramverket för krishantering.

Hur ska vi bygga ett säkrare digitalt samhälle?

Tillsammans med mitt team hjälper vi våra kunder att proaktivt förbereda sig för kriser. Vi ser till att de har en etablerad krisorganisation, förfaranden och kapacitet. Dessutom testar, granskar och utvärderar vi dessa planer för att förbättra deras motståndskraft innan en kris inträffar.

Vad #NoBiasInCyber betyder för mig:

För mig innebär #NoBiasInCyber att alla, oavsett kön, ursprung, ålder och bakgrund, får samma möjligheter och förmåner baserat på förmågor, färdigheter och initiativ.

 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.