Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Anders Stenwall ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall har utsetts till ansvarig för Orange Cyberdefense Business Operations, den del av företaget som kommer ansvara för affärsutveckling i Norden. Business Operations är en ny del inom Orange Cyberdefense som kommer leda utvecklingen av tjänster och lösningar inom cybersäkerhetsområdet samt bygga vidare och utveckla de partnerskap som Orange Cyberdefense har ingått. Anders Stenwall kommer närmast från rollen som chef över Orange Cyberdefense globala cyber-SOC. 

Anders Stenwall har över 20 års erfarenhet av IT- och cybersäkerhetsbranschen från bland annat Juniper Networks, F5 Networks och AddPro, där han innehaft en rad olika ledarskapsroller inom både teknik, sälj och affärsutveckling.

– Anders stora erfarenhet av sälj och djupa kompetens från vår globala cyber-SOC gör honom mycket väl lämpad för att utveckla vårt erbjudande och våra lösningar så att de adresserar de konkreta utmaningar våra kunder har, såväl som att bidra till vår strategiska utveckling av Orange Cyberdefense i Norden, säger Leif Gyllenberg, Managing Director Nordics, på Orange Cyberdefense. 

Orange Cyberdefense har vuxit snabbt i Sverige och övriga Norden, där personalstyrkan också fördubblats på två år. Business Operations-organisationen kommer att fokusera på att utveckla tjänster uppepå andra säkerhetsleverantörers lösningar, samt att driva kompetens och utveckling av verksamhetens partnerskap i Norden. 

– Jag ser mycket fram emot att få bygga vidare på den breda erfarenhet och den seniora säkerhetsexpertis vi har i verksamheten, säger Anders Stenwall, Vice President Operations på Orange Cyberdefense. Den tekniska mognaden är stor i Norden och många verksamheter har investerat i en rad olika säkerhetslösningar och står nu inför utmaningen att få ihop alla delar till en heltäckande säkerhetsmiljö som inte bara upptäcker utan också kan förebygga och hantera säkerhetshot i en alltmer komplex IT-miljö. Behovet är stort och vi har unika förutsättningar för att hjälpa verksamheter att bli säkrare och på ett mer effektivt sätt.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.