Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Bodens Energi

Bodens Energi

Bakgrund Bodens Energi

Bodens Energi är ett helägt bolag av Bodens Kommun med uppdrag om att bidra till ett hållbart Boden omfattande bland annat återvunnen kraftvärme, stabilt elnät, lokal vattenkraft samt utveckling av laddinfrastruktur och solel.

I leveransen finns livsnödvändiga tjänster såsom värme och el för kommunens innevånare och i takt med en ökad digitaliseringen krävs ett konstant överseende av att minimera risk och att höja IT-säkerhetsnivån.

Bodens Energi är grovt uppdelat i tre delar; den administrativa, nätbolaget samt värmeverket. Administrationen blir allt mer viktig och kravet på ett flexibelt arbete ökar likväl som säker access till nya cloudtjänster.

Problemet

För Nätbolaget och värmeverket är digitaliseringen påtaglig och mycket känsliga system och SCADA miljöer behöver tas om hand på ett säkert sätt.

Tidigare var Bodens Energis totala säkerhetsmiljö väldigt spretig, svår att överblicka och managera på ett tydligt sätt. Behovet att konsolidera säkerhetsmiljön och samtidigt se till att de olika näten, av säkerhetsskäl, kunde vara fysiskt separerade och att en tydlig segmentering fanns implementerad växte fram.

Lösningen för Bodens Energi

Lösningen föll på en plattformsarkitektur från Check Point där framförallt det enkla och tydliga managementgränssnittet föll Boden Energi i smaken.
I lösningen har idag tydlig segmentering uppnåtts där känsliga miljöer, servrar och klienter är separerade från varandra.

I och med pandemins utveckling under 2020 nyttjas också plattformen för att ta in medarbetare som jobbar externt, till resurser som behöver nås. Med klienter utspridda har behovet av att stärka säkerheten på dessa ökat och idag har alla klienter Check Points Endpoint security ”Sandblast Agent” installerade. I den centrala brandväggen finns Smart Endpoint för ett enkelt, tydligt management och policyhantering av alla klienter.

Skyddet på klientsidan omfattar även kryptering och kontroll av bärbar lagring som ansluts, exempelvis USB.

Ökad digitalisering och därmed förflyttning till cloud är något som påbörjats hos Boden Energi. Idag nyttjas bland annat O365, och för att ta hand om den miljön och säkerheten i publikt cloud på samma sätt och med samma policy nyttjas Check Point Cloudguard SaaS vilket ger ett bra skydd mot kända och okända hot.

Extra värde

Konsulter från Orange Cyberdefense bidrar till att höja värdet på installerad plattform.

Erik Adling, IT-ansvarig på Bodens Energi, berättar att de kör den dagliga driften själva men tar in expertkompetens någon dag i veckan för att utveckla, optimera och säkerställa att plattformen är underhållen på bästa sätt.

Det är ett stort värde för oss att ta in experter som jobbar med detta på heltid och som kan bidra med rådgivning baserat som den erfarenhet de skaffar även hos andra företag, avslutar Erik.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.