Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Kvalité

Orange Cyberdefense är kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas.

Svensk Kvalitetsbas är en svensk standard som överensstämmer med kraven i ISO 9001. Det integrerade kvalitetsarbete är verktyget för att jobba med ständig förbättring, att hela tiden sträva framåt och ta medvetna beslut. Vi värderar våra möjligheter och de risker som finns för att ligga steget före och arbeta proaktivt. Vi gör det för oss själva, för våra kunder och för våra partners.

Vår kvalitetspolicy

Läs den här (pdf)

Vårt Svensk Kvalitetsbasdiplom

Diplom (pdf)

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.