Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed Threat Detection [log] för Microsoft Sentinel

Managed Threat Detection [log] för Microsoft Sentinel

Datasheet: Managed Threat Detection [log] for Microsoft Sentinel

Managed Threat Detection i molnet handlar om att övervaka era miljöer i realtid och svara på ett sätt som minimerar skadorna för er organisation.
Orange Cyberdefense ger organisationer som investerat i Microsofts molnteknologi en snabb avkastning på investeringar som gjort inom cybersäkerhet genom Managed Threat Detection för Microsoft Sentinel.

Download

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.