Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Därför kan du inte se OT-säkerhet genom en IT-lins

"Why you can't view OT security through an IT lens"

Den globala hälsokrisen har påskyndat den digitala transformationen där organisationer försöker öka effektiviteten och produktiviteten. Även om OT/IT-konvergens ökar affärsvärde, påskyndar den även hotlandskapet.

En nyligen genomförd undersökning, bland beslutsfattare inom tillverkningsindustrin, visade att 67% hade påskyndat adoptionen av digital teknik på grund av pandemin. Vilket har bidragit till mindre planering och kontroll där resultatet har blivit att OT/IT-konvergens är ännu mer riskfyllt än tidigare.

Denna utmaning förvärras eftersom det finns ett brett spektrum av skillnader mellan OT- och IT-världen. Samtidigt är varken OT eller IT väl positionerade för att ensidigt leda säkerhetsarbetet. Men det är möjligt att organisera ansvar effektivt för att komplettera varandra.

Ladda ner vårt white paper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.