Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Orange Cyberdefense vinner IT-säkerhetsavtal för Malmö stad

Malmö stad har valt Orange Cyberdefense som sin samarbetspartner för att öka säkerheten i kommunens verksamhet, effektivisera driften av IT-miljön samt för att snabbare kunna hantera incidenter och säkerhetshot. Avtalet omfattar en rad säkerhets- och nätverks-tjänster och gäller under maximalt 4 år.

I Malmö stad bor ca 350 000 invånare och över 180 länder finns representerade. Kommunen är Sveriges tredje största och en av Malmös största arbetsgivare med ca 28 000 anställda. Organisationen består av 14 förvaltningar som ansvarar för olika delar av Malmöbornas samhällsservice.

Malmö stad har en stark drivkraft att öka sin digitalisering bland annat med hjälp av webbaserade verksamhetssystem, så att kommunens IT-funktioner kan bli mer verksamhetsstödjande. En grundsten i att skapa en långsiktig och digital verksamhet är att också ha en hög nivå av säkerhet och en effektiv säkerhetshantering med hög tillgänglighet, något som Orange Cyberdefense nu kommer att tillgodose.

- Orange Cyberdefense syfte är att säkra det digitala samhället, varför vi nu är mycket stolta och glada över att kunna hjälpa Malmö stad att säkra och skydda den både viktiga och känsliga verksamhet de bedriver, säger Kåre Nordström, Sverigechef på Orange Cyberdefense. Vi vet att Malmö stad ligger långt fram och har ambitiösa mål för sin digitalisering, men att säkerhet och kompetens ibland inte håller jämna steg. Med detta avtal kommer vi att hjälpa kommunen att arbeta proaktivt, detektera hot och hantera incidenter på ett effektivt sätt.

Inom ramen för avtalet kommer Orange Cyberdefense att leverera en SOC-tjänst (Security Operation Centre) som bedriver ett operativt cybersäkerhetsarbete 24x7, där ingår monitorering av trafik, analyser och triagering av larm som kommer från olika plattformar samt hantering av incidenter som inträffar i kommunens IT-miljöer. Företaget kommer också att ansvara för att löpande utveckla rutiner, processer och handlingsplaner, samt vara behjälplig med säkerhetsrådgivning före, under och efter incidenter. Dessutom kommer Orange Cyberdefense regelbundet att utföra risk- och sårbarhetsanalyser samt hantera EDR (Endpoint Detection and Response), säkerhetslösningar för Malmö stads cirka 26 500 slutanvändarenheter.

-Malmö stad arbetar utifrån en samverkansmodell, där partnerskapet bygger på ömsesidigt förtroende, delat ansvar och öppen kommunikation, något som ligger mycket nära våra egna grundvärderingar, säger Kåre Nordström. Vi ser fram emot att tillhandahålla viktig strategisk rådgivning, såväl som bevakning, detektering och hantering av säkerheten både proaktivt och reaktivt.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.