Search

Hur man hanterar flera säkerhetsramverk samtidigt

Oavsett om det handlar om NIS2, DORA, TIBER, CER, PCI DSS, GDPR eller något annat säkerhetsramverk är det första steget för att uppnå efterlevnad att ställa sig de rätta frågorna:

  • Hur bedömer vi att vår verksamhet uppfyller kraven i flera underliggande säkerhetsramverk?
  • Hur åtgärdar och överbryggar vi de säkerhetsluckor som identifierats för vår verksamhet?
  • Hur skyddar och återställer vi kronjuvelerna?
  • Hur tar jag fram en färdplan för resiliens?
Läs faktabladet

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.