Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

NIS2 Direktiv

  • days

  • hours

  • minutes

  • seconds

NIS2: En fråga på styrelsenivå att diskutera

NIS2 (nät- och informationssäkerhet) är det nya europeiska cybersäkerhetsdirektivet som kommer att ersätta det befintliga NIS-direktivet från och med oktober 2024. Syftet är att fastställa en basnivå för säkerhetsåtgärder för väsentliga och viktiga enheter, att minska risken för cyberattacker och att förbättra den övergripande nivån av cybersäkerhet i EU.

150 000 europeiska organisationer berörs, cirka tio gånger fler än för NIS1. IT-säkerhetschefer som arbetar för företag som omfattas av NIS2 måste nu identifiera och kvantifiera kostnader, resurser och tillhandahållna tjänster samt presentera de möjliga riskerna för styrelsen.

Navigera i den komplexa världen av NIS2

NIS2-kraven är komplexa, men att uppfylla dem behöver inte vara det

Orange Cyberdefense förstår vi vikten av efterlevnad av cybersäkerhetsregler och behovet av att anpassa sig till nya regelverk.

Låt oss hjälpa er på er resa mot säkerhetsefterlevnad och ta er ett steg närmare cyberfrid.

Kom i kontakt med våra NIS2-experter

Vi hjälper er att uppfylla NIS2-målen

Hantera säkerhetsrisker

Säkerställa att riskbedömningar för cybersäkerhet genomförs.

Skydda mot cyberattacker

Implementera tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda ert företag mot cyberattacker.

Detektera, rapportera och managera cybersäkerhetsincidenter

Håll koll på cybersäkerheten genom utbildning och riskhanteringsprogram.

Minimera effekterna av cybersäkerhetsincidenter

Hantera risker på lämpligt sätt och utveckla cyberresiliens.

Varför Orange Cyberdefense?

Våra heltäckande säkerhetslösningar gör det möjligt att säkra ert företags operativa motståndskraft. 

Ni kan lita på våra 320 konsultexperter över hela världen, som är redo att hjälpa er. 275 av dem är specialiserade på styrning, risk och efterlevnad (GRC).

Vi har branschöverskridande erfarenhet och unika kunskaper om branschstandarder.

Orange Cyberdefense rankas som en ledare i The Forrester Wave: European Managed Security Services Providers (2022).

Vår globala närvaro gör att vi kan hjälpa er var ni än befinner er och när som helst på dygnet.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.