Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Orange Cyberdefense storsatsar på IT-säkerhet i norr

Orange Cyberdefense storsatsar på IT-säkerhet i norr

Orange Cyberdefense är ett IT-säkerhetsföretag inom Orange Group. Företaget har på kort tid byggt en stark bas i Sverige genom förvärven av svenska Coresec och SecureLink. Nu accelererar Orange Cyberdefense sin etablering i norra Sverige med ökad kompetens och fler rekryteringar.

Redan idag finns Orange Cyberdefense på plats i regionen, med 18 anställda fördelade på fyra regionkontor i Sundsvall, Umeå, Luleå och Borlänge.

Kåre Nordström
Kåre Nordström, regionchef Norra Sverige

– I Norrland finns många tekniskt framstående och säkerhetsmogna verksamheter där vår stora expertis och avancerade lösningar väl matchar deras behov, säger Kåre Nordström, regionchef Norra Sverige på Orange Cyberdefense. Vi är otroligt glada och stolta över att vår satsning fallit väl ut så här långt. 

Orange Cyberdefense är den enda renodlade IT-säkerhetsaktören som har lokal verksamhet på plats i norra Sverige. Idag har företaget flera seniora konsulter anställda, men satsar nu på att bredda kompetensen ytterligare för att utöka stödet till företag och verksamheter inom offentlig sektor i norr. Totalt ser Orange Cyberdefense att de kommer att rekrytera ytterligare 5-7 personer under året.

– Vi har redan idag specialkompetens inom tillverkningsindustri, offentlig sektor och kritisk infrastruktur, men vill gärna stärka den ytterligare, samt fortsätta utveckla oss inom områden som är viktiga för myndigheter, regioner och kommuner, säger Kåre Nordström. Vi jobbar också mycket med strategisk säkerhetsrådgivning på ledningsnivå, något som blir allt viktigare för flera typer av verksamheter.

För att stötta verksamheten i norra Sverige utnyttjas också den internationella kapaciteten inom Orange Cyberdefense, med global säkerhetsinformation (Threat Intelligence) och lokala cybersäkerhetscenter på flera ställen i Sverige.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.