Search

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Orange Cyberdefense Sweden AB (”Orange Cyberdefense eller ’vi’) samlar in och använder personuppgifter som du antingen lämnar genom fotspår och/eller uppger när du besöker vår hemsida, orangecyberdefense.com/se, och använder olika tjänster och aktiviteter som vi erbjuder.

 1. Insamling av personuppgifter
 2. Användning av personuppgifter, syfte och gällande lagstiftning
 3. Lagring
 4. Samtycke
 5. Säkerhet
 6. Dina rättigheter
 7. Länkar till andra webbplatser
 8. Ändringar av denna integritetspolicy
 9. Kontakt

1. Insamling av personuppgifter

Vi informerar dig alltid innan vi samlar in dina personuppgifter. Vi samlar in följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, telefonnummer, CV, jobbtitel, företagsnamn, matpreferenser och språkkunskaper. Vi kan samla in andra personuppgifter om det anses nödvändigt för särskilda ändamål. I dessa fall kommer vi alltid att informera dig innan sådan insamling av personuppgifter sker.

Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga att samla in för att du ska kunna använda funktionerna på webbplatsen. Var och en av de relevanta formlerna indikerar om det är obligatorisk eller frivilligt för dig att uppge personuppgifterna. Om det är obligatoriskt att uppge personuppgifter i ett fält markeras det med en stjärna (*). Om du väljer att inte uppge personuppgifterna i fråga kommer du inte att kunna använda funktionen. Du måste till exempel ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna besvara en förfrågan från dig.

Om du uppger personuppgifter för andra personer än dig själv, måste du se till att du får samtycke för att ge oss personuppgifterna från de berörda personerna.

Dina personuppgifter kommer att samlas in när du genomför de aktiviteter som anges nedan:

 • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

 • När du söker ett jobb på Orange Cyberdefense eller när du laddar upp en jobbansökan

 • När du lämnar en kommentar

 • När du laddar ned dokument

 • När du registrerar dig till evenemang

 • När du registrerar dig till vår SecureAcademy

 • När du fyller i ett kontaktformulär för aktiviteter såsom offerter och undersökningar

2. Användning av personuppgifter, syfte och gällande lagstiftning

När du använder vår webbplats samlas personuppgifter in och används för följande ändamål:

 • Nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial

 • Allmän PR

 • För att hantera förfrågningar från dig

 • För att tillhandahålla kundsupport och kommunikation

 • Utveckling av produkter och tjänster

 • Statistik och analyser

 • Administration av användarkonton

Hanteringen av dina personuppgifter kommer ofta att vara nödvändig för att uppfylla din begäran eller för att utföra våra tjänster. Vi vill informera om att Orange Cyberdefense bara använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du tidigare uttryckligen har gett ditt samtycke till sådan användning.

Under vissa omständigheter och i enlighet med gällande lagstiftning kan det bli nödvändigt att lämna ut uppgifter till myndigheter. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter i syfte att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter. Dessutom kommer dina personuppgifter att lämnas ut till alla juridiska enheter i Orange Cyberdefense (”Orange Cyberdefense”):

 • Orange Cyberdefense Nederland B.V. (Nederländerna)

 • Orange Cyberdefense NV (Belgien)

 • Orange Cyberdefense UK Limited (Storbritannien)

 • Orange Cyberdefense Sweden AB (Sverige)

 • Orange Cyberdefense Denmark A/S (Danmark)

 • Orange Cyberdefense Norway AS (Norge)

 • Orange Cyberdefense Germany GmbH (Tyskland)

 • Orange Cyberdefense France (Frankrike)

I händelse av en omorganisation eller total eller partiell försäljning av verksamheten, ett offentliggörande, i tillämpliga fall, kommer sådan behandling av personuppgifter vid den aktuella tidpunkten att ske i enlighet med lagstiftningen.

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår Cookiepolicy som du hittar här.

Vi använder oss också av cookies från Platform161 för att mäta klickar på vissa av våra annonser. Läs deras integritetspolicy här.

3. Lagring

Orange Cyberdefense raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dina personuppgifter för att uppfylla de ändamål som nämns ovan. Dock kan vi hantera dina personuppgifter längre i en anonym form eller om vi är skyldiga eller har rätt att göra det i enlighet med lagstiftningen.

4. Samtycke

När du använder vår webbplats samlar vi ibland in och hanterar dina personuppgifter efter ditt samtycke.

Observera att du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Kontakta oss om du vill ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att:

 • skicka ett e-postmeddelande till privacy@orangecyberdefense.com; eller

 • genom att använda vårt e-postformulär eller

 • via en länk i våra e-postmeddelanden som skickas ut i marknadsföringssyfte eller

 • genom att ringa oss på +46 (0) 40-628 56 00.

Om du tar tillbaka ditt samtycke stoppar vi behandlingen av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har rätt eller skyldighet att fortsätta behandla eller spara dina personuppgifter av annan rättslig grund, till exempel i enlighet med gällande lag.

Att du tar tillbaka ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten i hanteringen före tillbakadragandet.

Om du tar tillbaka ditt samtycke kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

5. Säkerhet

Vi har genomfört adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå, och kräver att en betrodd tredje part som behandlar dina personuppgifter gör detsamma. Således gör vi vårt bästa för att garantera sekretess och integritet vid hanteringen av dina personuppgifter.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi innehar och lagrar om dig med förbehåll för vissa lagstadgade undantag.

Dessutom har du rätt att invända mot insamling och behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att korrigera dina personuppgifter, eller att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter.

Om du begär det raderar vi de personuppgifter som vi har registrerat om dig utan onödigt dröjsmål, om vi inte kan fortsätta behandlingen på annan rättslig grund, om inte hanteringen är nödvändig till exempel för att försvara ett rättsligt anspråk eller för att uppfylla en begäran från dig.

Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig en överblick över dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och du kan även begära att vi antingen skickar dessa uppgifter till dig eller till en annan registeransvarig.

Om du vill utöva de rättigheter som beskrivits ovan, vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter i avsnitt 9 nedan).

I samband med förfrågningar om dina rättigheter ber vi dig att förse oss med tillräcklig information för att vi ska kunna hantera din förfrågan, inklusive namn och e-postadress, samt att identifiera dig. Vid behov kan vi begära ytterligare information. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad.

Om du är oenig i hur vi behandlar dina personuppgifter eller de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter kan du antingen kontakta oss, vidta rättsliga åtgärder vid allmän domstol eller lämna in ett klagomål till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Fleminggatan 14, plan 7
Box 8114
10420 Stockholm
Telefon +46 – (0) 8 657 6100
E-post imy@imy.se

7. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser (tredje parts webbplatser) eller tredje parts förfaranden när det gäller insamling och behandling av personuppgifter. Om du besöker en tredje parts webbplats bör du läsa integritetspolicyn och annan relevant policy som gäller innehavaren av webbplatsen.

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid väsentliga förändringar i lagstiftningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner och förbättringar av webbplatsen.

9. Kontakt

Om du vill att vi ska uppdatera, korrigera eller radera personuppgifter som vi har sparat om dig, eller om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

Orange Cyberdefense Sweden AB
Stenbärsgatan 6
21231 Malmö
Telefon: +46 (0) 40 628 56 00
E-post: privacy@orangecyberdefense.com

Version 1.0 – 9 mars 2020

Monique Adlerborn

Information Security Officer

Privacy and security is of the utmost importance at Orange Cyberdefense. For us as cybersecurity specialists, it is important to carefully handle and safeguard your personal information. I ensure that the processing of your personal data proceeds in a secure and structured manner. If you have questions you can contact me at privacy@orangecyberdefense.com.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.