Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Jonas Persson Global IT Infrastructur, Manager på Cibes Lift Group

Cibes Lift Group

Som företag är det nödvändigt och kritiskt, att minska osäkerheten genom att identifiera attacker mot vårt nätverk och analysera vad som händer i cybervärlden innan hackare eventuellt tar nästa steg-mot oss. Den digitala världen är en osäker plats och det måste vi förhålla oss till, samtidigt måste vi inse att vår totala kedja är större än den vi själva kan ha kontroll över.

Från Orange Cyberdefense internationella CyberSOC övervakas vi och får löpande information om aktuella sårbarheter, säger Jonas Persson, Global IT Infrastructur, Manager på Cibes Lift Group.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.