Search

A guide to implementing Zero Trust

Hjälper organisationer att förbättra säkerheten i en decentraliserad värld

I dagens decentraliserade värld vänder sig organisationer till Zero Trust-säkerhet för att hjälpa dem att skydda anställda och applikationer oavsett var de befinner sig. I vårt senaste White Paper beskrivs vad Zero Trust är och vilka steg organisationer bör ta för att anta denna strategi.

I slutändan kommer varje Zero Trust-resa att vara annorlunda, men det finns kärnprinciper som genomsyrar varje Zero Trust-strategi. Det viktiga är att ta steget från teori till verklighet. Om du vill veta mer om Zero Trust och Orange Cyberdefenses strategi kan du ladda ner vårrt White Paperet. Där beskrivs ett ramverk som gör det möjligt för företag att jämföra sin Zero Trust-mognad, vår femstegsmetodik för underrättelsestyrt införande, detaljerade uppgifter om de logiska komponenterna i en lösning och en checklista för att vägleda Zero Trust-resan.

Ladda ner

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.