Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Beredskap, respons och återgång till verksamheten efter en cyberkris

Goda förberedelser är halva kampen

I vår hyperuppkopplade värld är det oerhört viktigt att organisationer har beredskapsplaner för cyberkriser och är beredda att trycka på knappen vid en större incident. Utan en strategi för hantering av cyberkriser riskerar organisationer att drabbas av allvarlig ryktesspridning, försämrat förtroende och kraftigt minskad försäljning. Allt detta är svårt att snabbt återuppbygga.

Den här rapporten kommer att hjälpa Chief Information Security Officers (CISOs) att öka medvetenheten om cyberkrishantering bland styrelsen och engagera dem att ta itu med den. Den förklarar också hur man utarbetar en robust strategi för krishantering av cybersäkerhet och inrättar en styrning för att övervaka den.

Ladda ner

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.