Search

Så ska fler kvinnor lockas till techbranschen

Så ska fler kvinnor lockas till techbranschen

Jonna Lundin, Manager på Orange Cyberdefense, är en av två svenska talespersoner för företagets globala satsning Women@Orangecyberdefense. Ambitionen är att lyfta fram och stärka kvinnor inom organisationen med målet att fler kvinnor ska lockas till branschen.

– Techindustrin är fortfarande väldigt mansdominerad och genom det här initiativet vill vi bidra till att göra trösklarna lägre så att fler kvinnor hittar hit, säger Jonna Lundin. 

Det var mest en slump att Jonna hamnade på Orange Cyberdefense. Hon hade ingen ambition att arbeta inom tech, men efter att gått från restaurangbranschen till administrativa tjänster inom bland annat klädhandeln och byggindustrin fick hon anställning som Delivery Coordinator på företagets konsultavdelning. 

Sedan dess har det gått snabbt och fem år senare har hon hunnit vara teamlead innan hon bytte avdelning och fick sin nuvarande tjänst som CyberSOC Manager. Rollen innebär att hon leder en av företagets tjänsteavdelningar med ansvar för personalens prestation, välmående och rekryteringar samtidigt som hon bidrar till utvecklingen av Orange Cyberdefense CyberSOC Services. Dessutom tillhör hon avdelningens ledningsgrupp där hon tillsammans med andra chefer arbetar med företagets övergripande strategi.

 

– Jag tycker om utmaningar och är väldigt glad över att ha kunnat göra så snabb karriär på Orange Cyberdefense. Jag har framförallt haft kvinnor i min närhet som vågat tro på mig och jag har värnat om chanserna. Vi som företag är bra på att identifiera och lyfta fram personer som vill framåt. Jag är beviset; jag saknar den tekniska bakgrund som en managerroll brukar innebära, säger Jonna Lundin och fortsätter:

– Jag trivs i branschen och tror på en balans, tror på att det främjar kreativitet och resultat, och skulle därför gärna se att jag fick fler kvinnliga kollegor. Jag kan inte finna en logisk anledning till varför branschen är mansdominerad, och jag vill tro att det går att förändra. Det gör initativ som Women@OrangeCyberdefense viktiga.

Parisresa blir startskott

Tillsammans med Jenny Antonsson, Head of Global VOC, är Jonna svensk talesperson för initiativet som ska synliggöra den kvinnliga kompetensen internt och externt och locka fler kvinnor till företaget och techindustrin. Women@OrangeCyberdefense består av flera delar; Orange Cyberdefense kommer att lyfta fram kvinnor i sin kommunikation från sina kontor över hela världen, verka för att minst 20 procent av nyrekryteringarna är kvinnor och erbjuda kvinnor tydligare karriärvägar inom organisationen, bland annat genom fortbildning. Redan om några veckor möter Jonna och Jenny upp kvinnor från Orange Cyberdefense internationella kontor för en retorikutbildning i Paris. Resan är ett resultat av en intern undersökning om vad företagets kvinnor önskar bli bättre på. Det är ett pilotpojekt; efter undersökningar har det visat sig vara en generell ambition på hela företaget.

– Vi befinner oss fortfarande bara i början av den här satsningen och mycket av det initiala arbetet har handlat om att identifiera områden där vi kan stärka kvinnor inom organisationen. Det visade sig att många känner sig hämmade när de pratar inför folk och ser det som ett hinder för sin karriärresa, säger Jonna innan hon avslutar:

– Det här är början och vi kommer att lansera fler initiativ framöver. Det känns väldigt inspirerande att vara en del av detta viktiga initiativ och förhoppningsvis kan vi göra en skillnad som påverkar hela branschen. Jag ser fram emot att vara en del av förändringen!

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.