Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Nyårshälsning från Leif Gyllenberg

Nyårshälsning från Leif Gyllenberg

Nu räknar vi ner dagarna på ett annorlunda och i många avseenden jobbigt och utmanande år med en pandemi som inte lämnar någon oberörd. För oss på Orange Cyberdefense har det även internt varit ett händelserikt år, inte minst har vi lämnat namnet SecureLink bakom oss. Vi är nu en del av ett företag med 2500 personer som fokuserar helhjärtat på cybersäkerhet. Så klart både kul och inspirerande, i en annars dyster omvärld 2020. Samtidigt som vi blir större och mer globala har vi också lyckats bli starkare i den lokala närvaron genom etableringen av vår fjärde region, region Norr. Det känns bra, och gör att vi kan fortsätta vår ambition att vara nära våra kunder.

Med tanke på hur vår omvärld förändras, ibland kanske inte alltid till det bättre, känns det extra bra att få bidra med att säkra det digitala samhället. Vi ser med tillförsikt fram mot 2021 och ska göra vårt bästa för att fortsätta i samma anda. Vi ser också fram emot att se utvecklingen av de nationella initiativen med ett cybersäkerhetscenter samt innovations- och forskningsnod inom cybersäkerhet. I digitaliseringens framfart, där inte minst pandemin varit ett bränsle, kan vi inte nog betona vikten av att det görs utifrån en valid riskbedömning och med säkerhet som en del i planen. För att skydda oss på ett bra sätt måste vi hålla oss uppdaterade om vår omvärld, vi välkomnar därför den svenska kraftsamlingen och hoppas att vi också ska kunna bidra.

För att även försöka göra en liten skillnad i det fysiska samhället, väljer vi bort julklapparna, och skänker istället även i år pengar till välgörenhet.

Med detta vill vi säga ett stort tack för i år och ett Gott Nytt 2021!

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.