Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Upphandla en SOC

Guide Upphandla en SOC

SOC-guide

Som ett komplement till tekniken man investerar i väljer allt fler organisationer att investera i SOC (Security Operations Center).
SOC kan beskrivas som en samlad säkerhetsfunktion, med både mänskliga resurser, avancerade tekniska lösningar är att detektera intrång och attacker, och processer för säker hantering av alla typer av cyberhot.

Det är ett säkerhetsteam vars huvuduppgift är att göra riskbedömningar i olika delar av den infrastruktur, IT- och verksamhetssystem som en organisation har. De ska skapa en bild av och ringa in sårbarheter för att sedan upptäcka och agera på potentiella attackförsök mot kända sårbarheter. Till SOC:ens uppgift hör också att rapportera till organisationen vilka sårbarheter som finns, omvärldsbevaka, kartlägga säkerhetsläget och föreslå åtgärder.

Den här texten syftar till att guida er i hur ni upphandlar en SOC. Det finns många viktiga delar att tänka på när man upphandlar en SOC-verksamhet – oavsett vilken
ambitionsnivå ni väljer att lägga er på. Därför följer här de viktigaste stegen, våra bästa tips på vägen, vilka krav som bör ställas och hur ni bäst mäter framgång av en SOC-funktion.

 

Ladda ner

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.