Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Tillsammans - För ett säkrare digitalt samhälle

Digitaliseringens framfart har skapat nya förutsättningar på världsmarknaden och bevisat att vi tillsammans kan ta oss igenom stora globala kriser. Dess framfart har också visat hur sårbara vi kan vara i en ständigt digital och uppkopplad värld. Cybersäkerhet är därför utan tvekan ett ämne att diskutera - tillsammans!

I Radars senaste rapport om svensk cybersäkerhet 2021 kan vi glädjande se ett trendbrott. För första gången prioriterar svenska verksamheter cybersäkerhet före innovation då 75 procent av IT-beslutsfattare angett att cyber- och informationssäkerhet är deras största prioritering.

Radars seniora analytiker Freddie Rinderud kommer till eventet och presenterar rapporten och mycket mer därtill. Missa inte det!

Vi lever i en tid av ständig utveckling, där vårt digitala samhälle hotas av samma saker som driver det framåt: att vara mer sammankopplade och genom att omfamna smidigheten och flexibiliteten.
I digital transformation vinner vi styrka, men det är också en risk vi ska ha med i beräkningen. På det temat hämtar vi exempel från verkligheten genom en mycket intressant presentation från Victoria Ekstedt på Vattenfall.

Detta och mycket mer presenteras och diskuteras under denna eftermiddag. Se agendan för mer detaljer i programmet.

Anmäl dig nu!

Tid: 27:e september, 11.30 (tidigare om du kommer på förmiddagspasset) - 16.30 (vi avslutar med mingel). 
Plats: Clarion Hotell Sundsvall, Skepparegatan 9

Vid anmälan anger du om vill komma på förmiddagspasset, vid lunch eller direkt till eftermiddagsprogrammet.

Anmälan sker via verktyget Confetti, bekräftelse mejl kommer från noreply@confetti.events

Agenda
Förmiddagspasset
Tid Ämne
10:00Nozomi - OT och IoT Säkerhet och Visibilitet
10.30Illumio - Stoppa intrång från att spridas. Bygg en effektiv mikrosegmenteringsstrategi.
11.15Microsoft - Försvara er mot nutidens attacker med molnbaserat SIEM och XDR
Eftermiddagspasset
TidÄmne
12.00Lunch
13.00 Välkommen
 Svensk cybersäkerhet 2022
Som ett av de mest digitaliserade länderna i EU har Sverige historiskt sett att arbetet med säkerhet fått stå tillbaka till förmån för innovation och transformation. Kompromissen mellan säkerhet och innovation är idag mindre då cybersäkerhetsfrågor får allt större uppmärksamhet i ledningsgrupperna tack vare rapporterade attacker i media och uppmaningar från myndigheter. I Radars rapport ”Svensk Cybersäkerhet 2022” presenteras data och analys kring marknad, trender, hotbild, attacker, åtgärder och praktiska råd.
Talare: Freddie Rinderud, Radar

Hur skyddas din data? Säkerhet utifrån ett fysiskt perspektiv.
Talare: PJ Andersson och Dan Andersson, EcoDataCenter
Paus 
     Säkerhetsresan inom kritisk verksamhet
Talare: Victoria Ekstedt, Vattenfall

Threat Intel - Vad är det i praktiken?
Threat Intel/hotintelligens gör det möjligt för oss att fatta snabbare, mer välgrundade, datastödda säkerhetsbeslut och ändra beteende från reaktivt till proaktivt i kampen mot hotaktörer.
Många organisationer försöker addera ”threat-feeds” i sitt nätverk, men vet inte vad de ska göra med all data, vilket ökar bördan för analytiker som kanske inte har verktygen att bestämma vad de ska prioritera och vad de ska ignorera. Orange Cyberdefense Threat Intelligence team jobbar kontinuerligt med att scanna internet och hjälper kunder att proaktivt/automatiserat uppdatera skydd och detektions-regler baserat på aktuell kvalitetssäkrad information. Budskapet är att sätta kvalité före kvantitet.
Talare: David Olander

Summering
16.45    Avslut

Talare

Freddie Rinderud 
Senior rådgivare på Radar

Victoria Ekstedt
IT, Vattenfall

Moderator: Lisa Sjölund
Information Security Specialist, Orange Cyberdefense

PJ Andersson
Säkerhetschef, EcoDatacenter

David Olander
Head of advanced intelligence and detection, Orange Cyberdefense

 

Dan Andersson
VD, EcoDatacenter

Moderator: Kåre Nordström
Regionchef Norr, Orange Cyberdefense

Årets partners

Anmäl dig nu!

Tid: 27:e september, 11.30 (tidigare om du kommer på förmiddagspasset) - 16.30 (vi avslutar med mingel). 
Plats: Clarion Hotell Sundsvall, Skepparegatan 9

Vid anmälan anger du om vill komma på förmiddagspasset, vid lunch eller direkt till eftermiddagsprogrammet.

Anmälan sker via verktyget Confetti, bekräftelse mejl kommer från noreply@confetti.events

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.