Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Mora Kommun

Mora kommun sökte efter en partner som kan hjälpa dem med AI, threat intelligence, world reports mm och valet blev Orange Cyberdefense och vår SOC-tjänst. Samarbetet med Orange Cyberdefense möjliggör att Mora kommun och deras tekniker kan fokusera på rätt saker. De har inte en stor avdelning idag men samarbetet med oss innebär att de har full uppbackning från Orange Cyberdefense och har en 24x7 beredskap.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.