Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Gartner

Marknadsguide för managerade detektions- och responstjänster

I den senaste rapporten om managerade detektions och responstjänster listades Orange Cyberdefense som en representativ leverantör av Gartner.

Enligt Gartner: "MDR-tjänster ger kunderna fjärrlevererade, personalstyrda, nyckelfärdiga, moderna SOC-funktioner som i slutändan leder till att hoten störs och begränsas. Säkerhets- och riskhanteringsansvariga bör använda denna undersökning för att identifiera MDR-tjänster som uppfyller deras affärsdrivna riskkrav."

Marknadsguiden delar de viktigaste resultaten och rekommendationerna när det gäller MDR och kastar ljus över marknadens inriktning och representativa leverantörer.

Gartners maknadsguide för managerade tjänster för detektion och respons, Pete Shoard, Al Price, Mitchell Schneider, Craig Lawson, Andrew Davies, 14 februari 2023.

Läs mer på Gartner.com

Komplett detektionsmodell

Orange Cyberdefense tillhandahåller MDR-tjänster som nyttjar beteendebevakning och machine learning för att upptäcka avancerade hot som kringgår äldre signaturdetektering. Genom att kombinera loggbaserad (SIEM), klient- och nätverksbaserad detektering möjliggör vi en komplett detektionsmodell över både moln- och lokala tillgångar.
 

Managed Detection and Respons (MDR)-tjänster: allt du behöver veta

Gartner listar Orange Cyberdefense som representativ leverantör för Digital Forensics och Incident Response tjänster

Gartner Market Guide för Digital Forensics and Incident Response Services, September 2021.

Marknaden för IR-tjänster kräver en specialiserad och kunnig arbetskraft. Att bli en trovärdig utövare kräver många års erfarenhet. Gartner råder säkerhets- och riskhanteringsledare med ansvar för säkerhetsoperationer att dra nytta av expertis från leverantörer för att hjälpa till att utveckla och förbättra organisationens IR-beredskap genom att till exempel utveckla och revidera policyer och procedurer och genomföra svarsövningar.

Gartner utser Orange Cyberdefense som en representativ leverantör för Operationnal Technology Security

Gartner Market Guide för Operational Technology Security, January 2021.

Säkerhetsprodukter och tjänster inom Operational technology fortsätter att utvecklas snabbt. Gartner förser säkerhets- och riskhanteringsledare med en översikt över läget för OT-säkerhetsmarknaden och rekommendationer för att dra nytta av det föränderliga landskapet av tillgängliga OT-säkerhetserbjudanden.

Gartner utser Orange Cyberdefense som en representativ leverantör för Managed Security Services

Gartner Market Guide för Managed Security Services, December 2020.

Orange Cyberdefense utsågs i Gartners Market Guide för Managed Security Services (MSS) 2020. Magic Quadrant (MQ) för MSS har utvecklats till denna marknadsguide. Intressant nog gör detta Orange Cyberdefense till ett av endast 15 företag som är listade i både MSS- och MDR-marknadsguiderna 2020.

Market Guide, ansvarsfriskrivning från leverantörsbetyg:

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.