Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed MultiCloud Protection with Microsoft Defender

Utveckla och använd säkra appar i hybrid- och multi-cloud-miljöer genom att återfå synlighet, genomdriva kontroll och stärka er säkerhetsställning.

I samarbete med Microsoft har Orange Cyberdefense utformat en managerad service som är särskilt avsedd att skydda era arbetsbelastningar och infrastrukturtjänster mot moderna hot. Managed MultiCloud Protection stärker er säkerhetsställning och hjälper eratt uppnå högre säkerhetsstandarder för era applikationer.

Ladda ner faktabladet för mer information om Managed Multicloud Protection.

Ladda ner faktablad

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.